Чингэлтэй


Сайн дурынхны уулзалт

 

Чингэлтэй 

2018.1.11.

Сайн  дурынхны  уулзалт 

Сайн   дурынхны шинэ оны эхний  уулзалт  ярилцлага зохион  байгуулагдав.   Уулзалт  ярилцлагаар  2018 онд   хэрхэн  ажиллах талаар  бүтэц  зохион  байгуулалтын  шинэчлэл,  гишүүнчлэл,   сайн  дурынхны  эгнээг  өргөжүүлэх,  үйл   ажиллагааны  чиглэл,   цаг  үеийн  ажлын   мэдээлэл,  сайн  дурынхны  ёс  зүйн  асуудал, сайн  дурынхантай  байгуулах  харилцан  ойлголцлын  санамж  бичгийн  төслийн талаар  ярилцаж,  санал  солилцлоо.